HOME

STUDIO KADANS

INSCHRIJVINGEN

EVENEMENTEN

CONTACT

MEDIA

Studio Kadans
Team Kadans
Ons lerarenteam
Ons aanbod
Lessenrooster 20-21
Lidgeld 2020-2021
Zomerkamp
Sponsors

Lidgeld seizoen 2020-2021

Het dansjaar van Studio Kadans bestaat uit 2 periodes: periode 1 (september - december) en periode 2 (januari - juni).Hieronder vindt U een overzicht van het lidgeld per periode. Vergeet niet dat er per dansjaar éénmalig een sportverzekering bijkomt van 5 euro (<18 jaar) of 9 euro (>18 jaar) voor een volledig dansjaar. Bekijk zeker onze rubriek met verschillende mogelijke kortingen!

Wenst U zich in te schrijven? Dat kan tijdens de lessen in onze dansstudio of maak gebruik van ons handig inschrijvingsformulier.

Prijzen

  Lidgeld < 18 jaar (**) Lidgeld > 18 jaar (**)
Eerste periode (1u/week)
September - December (15 lessen)
75 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 85 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Eerste periode Breakdance (1,5u/week)
September - December (15 lessen)
105 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 115 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Eerste periode Soft yoga (1u/week)
September - December (15 lessen)
  105 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Tweede periode (1u/week)
Januari - Juni (21 of 22 lessen ***)
100 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 110 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Tweede periode Breakdance (1,5u/week)
Januari - Juni (21 lessen)
145 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 155 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Tweede periode Soft yoga (1u/week)
Januari - Juni (21 lessen)
  147 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Periode 1+2 (1u/week)
September - Juni (36 of 37 lessen ***)
175 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 195 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Periode 1+2 Breakdance (1,5u/week)
September - Juni (36 lessen)
250 EUR (+5 EUR voor sportverzekering *) 270 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)
Periode 1+2 Soft yoga (1u/week)
September - Juni (36 lessen)
  252 EUR (+9 EUR voor sportverzekering *)

U heeft de mogelijkheid om het lidgeld in schijven te betalen na goedkeuring door het bestuur. Contacteer iemand van het Kadans team voor meer informatie.

* Deze sportverzekering is verplicht voor alle kadansers, ongeacht het moment van inschrijving.

** Voor ballet, deze prijs is exclusief het balletpakje, dat moet worden aangekocht via onze dansstudio. Meer informatie volgt.

*** De groepen op dinsdag en woensdag hebben 1 les extra. Deze extra les wordt door de club aangeboden aan de leden.

Kortingen

Uitzonderlijke korting 2020-2021 naar aanleiding van de Coronamaatregelen lente 2020.

De leden die actief waren tijdens periode 2 in seizoen 2019-2020 hebben recht op een compensatiekorting naar aanleiding van de verplichte sluiting van de dansstudio door de opgelegde maatregelen van de Federale Overheid. Deze compensatiekorting wordt berekend op basis van de gemiste lessen. Bij inschrijving dient u op de website aan te geven dat u van deze compensatiekorting gebruik wilt maken.

Hieronder kan je een mooi overzicht vinden van de algemene kortingen. Deze kunnen gecumuleerd worden per danser.

 • Inschrijving hele dansjaar periode 1 + periode 2: -10 EUR/persoon
 • Inschrijving voor 1 september 2020 (voorinschrijving): -10 EUR/persoon
 • Inschrijving voor 29 juni 2020: - 5 EUR/persoon
 • Familie- / groepskortingen (per periode):
  • 2 gezinsleden of groepen = 5 EUR korting totale lidgeld (-2,5 EUR/pp)
  • 3 gezinsleden of groepen = 10 EUR korting totale lidgeld (-3,33 EUR/pp)
  • 4 gezinsleden of groepen = 20 EUR korting totale lidgeld (-5 EUR/pp)
  • 5 gezinsleden of groepen = 35 EUR korting totale lidgeld (-7 EUR/pp)
 • Kortingen zijn cumuleerbaar

U kan eveneens een terugbetaling van ons lidgeld verkrijgen via uw ziekenfonds. Hiervoor dient U het attest van uw ziekenfonds - een kopie kan U hieronder vinden - te downloaden. Een ingevulde versie kan U nadien bezorgen aan het bestuur. Nadat we de gegevens van Studio Kadans vervolledigd hebben dient U het ingevuld exemplaar aan uw ziekenfonds te bezorgen.

Sportverzekering

De sportverzekering is niet inbegrepen in het lidgeld en dient betaald te worden bij inschrijving. Je bent dan verzekerd voor 1 dansjaar (september t.e.m. augustus).

Aangezien Studio Kadans is aangesloten bij Danssport Vlaanderen, word je als kadanser ook automatisch lid van Danssport Vlaanderen en behoor je tot de grote groep van 35.000 leden. Het lidgeld hiervoor bedraagt 5 euro voor -18 jarigen en 9 euro voor +18 jarigen.

Lid zijn van Dansport Vlaanderen biedt ook een aantal voordelen:

 1. Gepersonaliseerde lidkaart met login.
  Deze lidkaart ontvangt u via Studio Kadans.
 2. Een degelijke sportverzekering. U bent verzekerd voor:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten;
  • Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heenen terug.

Een ongelukje gebeurd tijdens het dansen? Via het volgende formulier kan je alvast de aangifte invullen voor de verzekering.


Vzw StudioKadans - BE 0676.356.749 - studiokadans@gmail.com
vzw Studiokadans is lid van